امروز : پنجشنبه 31 خرداد ماه 1403
..: :   : : مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی و معمار تجربی 3 سال است و در انقضای مدت ، درصورت وجود شرایط لازم قابل تمدید می باشد.: : با پرداخت بموقع حق عضویت سالیانه خود مدیریت سازمان را در اجرای اهداف سازمان یاری و مساعدت فرمایید : :..
صفحه اصلی
درباره ی ما
چارت سازمانی
مقالات
تماس با ما
کاردانهای داراي پروانه اشتغال بکار
معماران تجربی دارای صلاحيت

 

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1403 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1403 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1402 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1402 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1402 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1402 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1402 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1402 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1401 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1400 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1399 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1398 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1397 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1396 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1395 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1394 ::

:: آرشيو اخبار اسفند ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار ارديبهشت ماه 1393 ::

:: آرشيو اخبار بهمن ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار دي ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار آذر ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار آبان ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار مهر ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار شهريور ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار مرداد ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار تير ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار خرداد ماه 1392 ::

:: آرشيو اخبار فروردين ماه 1392 ::

جويای کار و کاردان

محل تبليغات

جستجو در سايت


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

Design by TNP.Co.ir